CEREMONIE buiten/binnen

Indien u dit wenst worden alle bloemen van de kerk naar de feestzaal gevoerd. Meer info in de winkel.